Curiositats dels trabucs

Com pots saber de quin any, es el teu trabuc?
Sense títol 3

Taula facilitada, pel museu Armer d’Eibar.
Si el teu trabucs, no està gravat amb cap d’aquestes lletres, una de dos, tens una reliquia, o tens un gran problema.